Doorgaan naar inhoud
Klanten dienen een nieuw account aan te maken i.v.m. wijziging van de software.
Klanten dienen een nieuw account aan te maken i.v.m. wijziging van de software.

Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door Kevermagazijn met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Kevermagazijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Kevermagazijn. Kevermagazijn behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Kevermagazijn.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Voor meer informatie en/of vragen met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact met ons worden opgenomen.